Witamy na naszej stronie

Gospodarstwo nasze usytuowane jest w lesie na obrzeżu Drawna. Miasteczko Drawno leży na pograniczu Pojezierza Wałeckiego i Myśliborskiego, nad jeziorami Dubie i Grażyna. Obok płynie „pstrągowo-trociowa” Drawa. Drawno ma ponad 700-letnią historię związaną także m.in. z dziejami znanego pomorskiego rodu Wedlów. Ich ślady odnajdujemy do dziś. Niewątpliwie współcześnie największą wartością jest przyroda Drawieńskiego Parku Narodowego. Jego powierzchnia przekracza 11 tys. ha (wyodrębniono 21 rezerwatów przyrody), znajduje się tu 127 km turystycznych szlaków pieszych, około 200 km tras rowerowych, i oczywiście osławiona Drawa, na której organizowane są spływy kajakowe. Z uwagi na rwące odcinki porównywana jest często do rzek górskich. Dzisiaj ten szlak nazywany jest imieniem Jana Pawła II, bowiem właśnie tu wiele lat temu papież Polak przyjeżdżał wraz z przyjaciółmi. Czym w szczególności ujmują okolice? Lista byłaby długa i wciąż uzupełniana. Poznajemy uroki łowienia troci, pstrągów, szczupaków, słyszymy klangor żurawi, obserwujemy koziołki, jelenie, polujące czaple, bociany. W lasach jest mnóstwo różnych gatunków grzybów, wśród których nie brakuje prawdziwków i podgrzybków.

Drawa jest zaliczana do najczystszych rzek w Polsce. Nieuregulowane koryto, wijące się pośród lasów i trzcinowisk, stwarza niespotykaną gdzie indziej możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Szczególnie wart jest polecenia odcinek z Drawna do Głuska posiadający wszelkie cechy rzeki górskiej. Odcinek ten w całości znajduje się na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego.

     

   

   

   

Gospodarstwo Agroturystyczne KARDASÓWKA